Prawa i obowiązki zlecającego doradztwo

Podejmowanie współpracy z doradcą niesie ze sobą konkretny zakres obowiązków, obejmujący obie strony umowy. Podmiot zlecający zobowiązuje się do możliwie jak najdokładniejszego określenia tego, co jest przedmiotem pracy. Określenie oczekiwań umożliwia podjecie współpracy w możliwie jak najefektywniejszym wymiarze. Wpływa to również na prawa i obowiązki doradcy i zleceniodawcy. W celu przeprowadzenie dokładnej i rzetelnej analizy klient zobowiązuje się również do dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów, będących przedmiotem podejmowanych ekspertyz. Ponadto wyraża gotowość do dostarczania niezbędnych informacji oraz brania czynnego udziału w postępach prac. Umowa określa ponadto wysokość wynagrodzenia dla doradcy czy firmy konsultingowej. Wzrasta ona automatycznie, wraz ze złożonością i rozpiętością zagadnienia. Jeżeli jednak, z umowy nie wynika nic innego, wówczas wypłata wynagrodzenia należy się osobie realizującej zlecenie dopiero po wykonaniu wszystkich prac. Ponadto zlecający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wydatków, które zostały poniesione w celu prawidłowego wykonania zadania. Dołącza się do nich również odsetki ustawowe. Ważną kwestią jest również nie udostępnianie osobom trzecim rezultatów pracy doradcy czy firmy realizującej analizy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.